Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Bộ GTVT thúc giục gắn hộp ��en ô tô

Thiết bị định vị xe máy - Để hoàn thiện lộ trình trên, mới đây Bộ GTVT đã gửi công văn thúc giục các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai lắp đặt và truy cập thiết bị giám sát hành trình. Yêu cầu báo cáo trước ngày 15/8/2015.
Cụ thể, Bộ yêu cầu Tổng cục đường bộ báo cáo về kết quả triển khai Trung tâm khai thác dữ liệu, công tác điều hành, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó, với các sở giao thông vận tải cần báo cáo tình hình xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát, đánh giá hiệu quả khai thác trên cổng thông tin dữ liệu của Tổng cục đường bộ.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải ôtô và cung cấp thiết bị giám sát hành trình cần báo cáo tình hình cung cấp dữ liệu lên hệ thống cổng thông tin của Tổng cục đường bộ, đồng thời có thể kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc.

Song song với công văn từ Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng đã gửi công văn tới các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình. Công văn đề nghị các đơn vị này thống nhất phương pháp tính toán vi phạm giao thông qua dữ liệu thiết bị giám sát và hoàn thiện việc nâng cấp phần mầm khai thác dữ liệu theo quy chuẩn chung đã được ban hành. Báo cáo trước ngày 15/9/2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét