Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Xét nghiệm miễn dịch huyết học là sự nghiên cứu kháng nguyên

Xét nghiệm miễn dịch huyết học là sự nghiên cứu kháng nguyên ở trên các tế bào máu và các kháng thể phản ứng  với các kháng nguyên này.

Người ta dùng các phản ứng của miễn dịch huyết  học để phát hiện  các kháng thể có trong cơ thể . trong các  loại kháng thể với hồng cầu, ngưng kết tố là loại  thường gặp nhất. Ở  đây ta chỉ nghiên cứu  loại kháng thể này.
Xét nghiệm miễn dịch huyết học là sự nghiên cứu kháng nguyên

Ngưng kết tố có hoàn toàn hay không hoàn toàn.

1. Ngưng kết tố hoàn toàn.

Bằng tiếp xúc đơn thuần, loại kháng thể này có thể trực tiếp  làm ngưng kết  các hồng cầu mang kháng nguyên  tương ứng  bất kỳ trong môi trường pha loãng nào (môi trường  muối cũng như môi trường keo).

2. Ngưng  kết  tố hoàn toàn:

Không có khả năng  trực tiếp gây ngưng kết hồng cầu hồng mang kháng nguyên tương ứng ở trong môi trường muối. Có nhiều nghiệm pháp  để phát hiện hiện tượng này. Nghiệm pháp thường dùng là  nghiệm pháp Coombs.

2.1. Nghiệm pháp Coombs trực tiếp:

Cốt để tìm các ngưng kết tố không hoàn toàn bám vào các hồng cầu.

Rửa sạch hồng cầu để loại bỏ huyết thanh. Cho hồng cầu rửa này vào dung dịch huyết thanh sinh lý.  Sau đó cho thêm huyết thanh chống globulin  lấy từ thỏ. Nếu các hồng  cầu rửa trên  có ngưng kết tố không hoàn toàn bám vào bề mặt  thì sẽ bị ngưng kết (xem trên kính). Lúc đó là nghiệm pháp Coombs (+).

2.2. Nghiệm pháp Coombs gián tiếp:

Để phát hiện ngưng kết tố không hoàn toàn từ tự do trong huyết thanh.

Bước đầu, cho huyết thanh người bệnh tiếp xúc với hồng cầu người bình thường (cùng nhóm máu) trong 1 giờ ở 370C. nếu huyết thanh người bệnh có ngưng kết tố không hoàn toàn, nó sẽ bám vào hồng cầu người bình thường. Dùng hồng cầu này (đã có ngưng kết tố không hoàn toàn bám trên bề  mặt) để tiến hành nghiệm pháp Coombs trực tiếp như trên.

Ngoài nghiệm pháp Coombs thường dùng, người ta còn làm nghiệm pháp ngưng kết  trong môi trường keo.

Nguyên tắc: Ngưng kết tố  không hoàn toàn làm ngưng kết các hồng cầu trong môi trường keo (huyết thanh huyết tương) vì môi trường này  chứa  một  chất protein gọi là chất kết dính (coeglutinine) có tính chất làm ngưng  kết hồng cầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét