Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ XE MÁY

Tại sao phải gắn thiết bị định vị xe máy? gắn thiết bị định vị cho xe máy để làm gì, giúp ích được gì cho chúng ta ? Thiết bị định vị xe máy hoạt động dựa trên nguyên tắc gì?

Thiết bị định vị có 2 phần, 1 phần gắn trên xe máy của bạn và 1 phần được gắn trên điện thoại của bạn.

Thiết bị định vị tự động ngắt nguồn điện và gọi điện/nhắn tin vào điện thoại của bạn mỗi khi có người cố gắng phá khóa hoặc dắt xe của bạn ra khỏi hàng rào đã thiết lập trước
Mỗi khi có ai đó cố gắng phá khóa xe của bạn, thiết bị định vị sẽ tự động nhắn tin hoặc gọi điện vào điện thoại của bạn, đồng thời ngắt luôn nguồn điện của xe.
Thứ hai, bạn có thể thiết lập hàng rào cho xe, mỗi khi có ai đó di chuyển xe của bạn ra khỏi hàng rào, thiết bị cũng sẽ tự gọi điện cho bạn và ngắt nguồn điện xe.
Ngoài ra, thiết bị này còn có thể kết nối với máy tính, cho phép bạn xem người đang sử dụng xe máy của bạn đang ở đâu, chạy với vận tốc thế nào. Do đó, nó không chỉ là thiết bị định vị, cảnh báo khi có người muốn trộm xe bạn, mà còn là một thiết bị kiểm soát hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét